Документи

Етичен кодекс

Настоящият Етичен кодекс има за цел да даде основни насоки за етично поведение, които следва да бъдат приети и спазвани от всеки член на БНК ШПК.

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСЕКИ ЧЛЕН НА БНКШПК се ангажира:

 1. Да се ръководи от законите на страната и да спазва стриктно уставите и правилниците на Българската републиканска федерация по кинология (БРФК), Международната федерация по кинология (МФК) и БНК ШПК.
 2. Да предоставя на своите кучета необходимите им храна, вода, движение, грижа за космената покривка, хигиена на зъбите, ушите и лапите.
 3. Да предоставя на своите кучета подходящи здравни грижи – имунизации и обезпаразитявания, профилактични ветеринарни прегледи и изследвания (поне веднъж в годината, а за кучета над 6 години – 2 пъти в годината), своевременна медицинска помощ при всяка възникнала нужда.
 4. Да предоставя на своите кучета достатъчно време, внимание и ласки. Швейцарските пастирски кучета трудно понасят самотата, те са най-щастливи, когато са със стопаните си. Те не трябва да бъдат изолирани от ежедневните дейности на стопаните си и да живеят вързани на верига. 
 5. Да осигури на своите кучета елементарно възпитание и необходимата социализация, за да бъдат те добре представени и приети от обществото.
 6. Да упражнява постоянен контрол над поведението на кучетата си, когато са извън дома.
 7. Да не допуска никое от кучетата му да скита само.
 8. Да подсигурява постоянното носене на нашийник с телефон на стопаните. 
 9. Да почиства след своите кучета на публичните места, включително и на тревните площи.
 10. Да съблюдава нравствените норми и правила на поведение и да проявява уважение към другите членове на клуба.

 

ВСЕКИ ЧЛЕН НА БНК ШПК, КОЙТО РАЗВЪЖДА КУЧЕТА се ангажира:

 1. Да пристъпи към развъдна дейност, ясно осъзнавайки отговорността за бъдещето на породата, която поема и след като е преценил, че разполага с времето, желанието и възможностите, необходими му, за да се занимава с тази дейност.
 2. Постоянно да се стреми в своята развъдна програма да запазва и подобрява типа и характера на Швейцарските пастирски кучета в съответствие с породните стандарти.
 3. Да развъжда само здрави кучета със стабилен темперамент. Да не развъжда кучета, ако това би навредило на тях или на породата.
 4. Да осигурява възможно най-добри грижи както на развъжданите кучета, така и на техните кучила. 
 5. Да осигурява само достоверна и истинна информация, когато предлага или рекламира кучета, без да укрива налични или очаквани здравословни или други проблеми и без да подвежда когото и да било по отношение на качествата на кучетата.
 6. Да отделя произведените от него кученца от майка им не по рано от 50-тия ден, след осигуряване на необходимите им имунизации и обезпаразитявания и след като им бъдат поставени идентификационни микрочипове.
 7. Да продава произведените от него кученца само на отговорни стопани, които могат и желаят да им осигурят здравословен и щастлив живот; да окаже пълно съдействие за подсигуряването на нов дом на всяко от произведените от него кучета, при условие, че намеренията или начинът на живот на собстеника се променят.
 8. Да предостави писмени препоръки относно храненето, хигиената, двигателния режим, обучението и всички други специални изисквания относно правилното отглеждане на кучето, на новия му собственик.
 9. Да не продава кучета на комерсиални препродавачи, магазини за домашни любимци или като награда в каквито и да било състезания.
 10. Да предостави на новия собственик всички необходими документи на кучето, включително и копие от този Етичен Кодекс. Да разясни на новия собственик предимствата на членуването в БНК ШПК и на спазването на неговите правилници.
 11. Да поддържа дългосрочен контакт с новите собственици на произведените от него кучета и да бъде винаги на разположение за съвет и оказване на помощ в отглеждането на кучетата. Да проследява развитието на произведените от него кучета с цел оценяване и развитие на развъдната си програма.

 

Всички документи