Документи

Развъдни формуляри

Оттук можете да изтеглите всички формуляри, необходими за развъждането на Вашето куче:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бланка за регистрация на име на развъдник - тя се попълва от развъдчика и чрез отговорника по развъдна дейност се подава в БРФК и FCI най-малко 2 месеца преди очакваната дата на раждане.

 

Уведомление за заплождане - подава се от развъдчика до отговорника по развъдна дейност най-малко десет дни преди заплождането.

 

Акт за заплождане - задължение на развъдчика е да се снабди предварително с такъв формуляр, да го попълни правилно и да го представи за подпис на стопанина на мъжкото куче 

 

Регистрационен картон на кучило - попълва се от извършващия огледите на кучилото. Най-късно до 58-мия ден от раждането на кученцата регистрационният картон трябва да се представи от ОРД в БРФК като основание за издаване на родословия.

Всички документи