Полезни съвети

За родословията и родословните кучета

Защо куче с родословие?

Защото искам куче от определена порода.

Защото искам куче с определен темперамент и характер.

Защото искам куче от здрави родители.

Защото искам да съм сигурен, че кученцето и родителите му са отжгледани в добри условия и за тях са полагани добри грижи.

Защото искам да развъждам кучето си.

Защото искам да участвам с кучето си в киноложки изложби.

 

Ако някое от горните твърдения е вярно за Вас, то Вие търсите куче с родословие.

 

 

Родословието е:

1. Гаранция за произход– то доказва, че кучето, на което се издава, е родено от посочените в родословието майка и баща, които на свой ред са родени от посочените в родословието предци.

2. Гаранция за породна принадлежност– то доказва, че родителите и предците на кучето, на което се издава, са представители на породата, посочена в родословието. Поради това, единствено за куче с родословие може да се каже, че е представител на дадена порода.

 

Родословието не е:

1. Гаранция за качество.То обаче е гаранция за качеството на родителите. С допускането им до развъдна дейност, клубът гарантира, че те са типични представители на породата и отговарят в достатъчна степен на породните стандарти за екстериор и характер. Когато насложим тази гаранция и за поколенията назад, фигуриращи в родословието, става ясно, че този документ ни дава голяма степен на предвидимост какво можем да очакваме от кученцето както по отношение на външните белези, така и по отношение на характера му.

2.  Гаранция за здраве. То обаче е гаранция за здравето на родителите. С допускането им до развъдна дейност, клубът гарантира, че те отговарят на всичките му изисквания по отношение на здравето. Когато насложим тази гаранция и за поколенията назад, фигуриращи в родословието, става ясно, че този документ ни дава голяма степен на сигурност, че кученцето ще бъде здраво и свободно от наследствените заболявания, от които са свободни и предците му.

 

Още нещо:

Регламентираното развъждане има и етичен аспект –  то гарантира, че родителите са в добро здравословно състояние към момента на заплождането, спазени са необходимите интервали между запложданията на майката, а на майката и кученцата са осигурени добри грижи, движение, храна и социализация. В противен случай клубът не би издал родословия на кучилото.

 

Какво представлява родословието:

Родословието е документ (оригинал), в който са вписани:

·      името, датата на раждане, полът, цветът, клубният номер и номерът на микрочипа на кучето;

·      имената, номерата и титлите на родителите и предците до 3, 4 или 5 поколения назад, в зависимост от държавата, която издава родословието. Могат също така да фигурират резултати от здравни и генетични изследвания, както и възрастта, на която са починали прародителите на кучето.

·      името и адресът на развъдчика (собственика на майката);

·      името и адресът на собственика (когато е известен към момента на издаването на родословието).

На родословие има печат на организацията – издател, гарантиращ, че то е оригинално, валидно и редовно.  Всяка държава има собствена бланка за родословие на куче; в някои страни (включително България) клубовете по породи имат право да издават родословия на собствени бланки (БНКШПК се възползва от това право).

При износ от дадената дъжава, кучето трябва да получи експортно родословие. След като кучето пристигне в новата си родина, това експортно родословие се заверява в местната федерация и породен клуб (ако има такъв) и получава и местен номер.

Родените в България кученца обикновено пристигат при новия си собственик с родословието. Понякога обаче, особено при купуване на куче от чужбина, родословието може да се забави с няколко месеца. Това не бива да ви притеснява, ако:

·      избраният от Вас развъдник притежава регистрация в МФК – задължително проверете на адрес: http://www.fci.be/en/affixes/  (внякои държави има алтернативни киноложки организации, чиито родословия не се признават от МФК, БРФК и съответно – от БНКШПК);

·      развъдчикът е в състояние да Ви предостави документ за осъществена връзка и акт за раждане или регистрация на кучилото;

·      при каквито и да е съмнения, можете да се обърнете към БНКШПК, който ще извърши проверка за потвърждение на легитимността на избраното от Вас кученце; имайте предвид, че ако една връзка не е регистрирана, то кученцата от тази връзка няма как да получат родословия впоследствие, независимо, че родителите им имат родословия и са регистрирани. Клубовете не носят отговорност за връзки, осъществени извън тях и в тези случаи нямат право да гарантират с издаването на родословен документ, че дадено кученце произхожда от конкретни родители.

 

Бъдете отговорни:

Независимо дали с родословие или не, никога не купувайте кученце от зоомагазин, зооборса или друга посредническа фирма. Твърде вероятно е такова кученце (а и родителите му) да е живяло в ужасни условия, да е болно/заразено, психиката му да е пострадала. Немалко от произведените по този начин кученцата умират, а цената на оцелелите компенсира загубите, като надценките са често над 50% и още по-често - над 100%.  Стига да пожелаете, за кученцето ще получите и родословие, но  най-вероятно то ще бъде фалшиво. Бъдете нащрек ако:

-       Ви предложат една цена за кученцето без родословие и друга за същото кученце, но с родословие. Кученцето или има родословие, или не. Развъдчикът плаща символична такса за издаването и регистрацията на документа, но той никога не може да бъде ценообразуващ фактор при продажбата на кученце;

-       откажат да Ви предоставят името на кученцето, номера на родословието и федерацията, която го е издала, за да извършите провека на легитимността на документа;

-       кученцето не притежава татуировка/микрочип със номер, съответстващ на този в родословието или Ви кажат, че не разполагат с четец за микрочипове.

Това е мръсен бизнес, който се поощрява от всяко продадено кученце. Не участвайте в него!

Всички полезни съвети