Бернско пастирско куче

Бернско пастирско куче - стандарт

FCI-Standard N° 45  / 05. 05. 2003  / BG

(Berner Sennenhund, Dürrbächler)

 

ПРОИЗХОД: Швейцария.

 

ДАТА НА ПУБЛИКУВАНЕ НА ОРИГИНАЛНИЯ ВАЛИДЕН СТАНДАРТ: 25.03.2003.

 

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: Първоначално използвано във фермите на кантон Берн  като куче за охрана, за теглене и като пастирско куче. В наши дни  е  универсално работно и домашно куче

 

КЛАСИФИКАЦИЯ НА МФК: II група- пинчери, шнауцери,молосоиди и Швейцарски Пастирски кучета.

                                                    Секция 3:   Швейцарски Пастирски кучета.

                                                    Без работен изпит.

 

 

КРАТЪК ИСТОРИЧЕСКИ ПРЕГЛЕД: Бернското пастирско куче е фермерско куче с древен произход, използвано за охрана, теглене на колички с товари и придвижване на добитък в  предалпийските райони в областите около Берн.  Оригиналното име на породата е Дюрбехлер( Dürrbächler), от името на селцето и странноприменицата Дюрбах (Dürrbach), близо до Ригизберг в кантона Берн, където тези дългокосмести трицветни фермерски кучета били особено разпространени. През 1902, 1904 и 1907г. екземпляри от породата вече са показвани на изложби. През 1907г. няколко развъдчика от района на Бургдорф (Burgdorf) решават да подпомогнат чистопородното развъждане на тези кучета, основавайки Швейцарски Дюрбехлер Клуб (Schweizerischer Dürrbach-Klub) и определяйки характерните черти на породата в първия стандарт. През 1910г. на изложба в Бургдорф, където много фермери от района водели своите Дюрбехлери, са показани 107 представители на породата.   Оттогава породата, преименувана на Бернско пастирско куче по примера на другите Швейцарски пастирски кучета, се разпространява бързо в цяла Швейцария и Южна Германия. Днес Бернското Пастирско куче е добре познато и високо ценено по целия свят като семейно куче, благодарение на своята забележителна трицветна козина и чудесната си адаптивност. 

 

ОБЩ ВЪНШЕН ВИД: Дългокосместо, трицветно, силно и подвижно работно куче, с големина над средната, със силни крайници; хармонично и добре балансирано. 

 

ВАЖНИ ПРОПОРЦИИ:

Височина при холката към дължина на тялото (измерена от рамото до крупата) = 9 : 10, по-скоро компактно, отколкото удължено. 

Идеално съотношение на височина при холката към дълбочина на гръдния кош = 2 : 1.

 

ПОВЕДЕНИЕ/ ТЕМПЕРАМЕНТ: Уравновесено, самоуверено, внимателно, бдително, безстрашно в ситуации от ежедневието; добронамерено и привързано към стопаните си, спокойно и уверено с непознати; възприемчиво куче с умерен темперамент. 

 

ГЛАВА: Силна.Съразмерна спрямо тялото, не твърде тежка. 

 

ЧЕРЕПНА ОБЛАСТ:

Череп: Гледан фронтално и в профил е леко заоблен. Срединната челна бразда е слабо изразена.

Стоп: Добре очертан, но не прекалено изразен. 

 

ЛИЦЕВА ОБЛАСТ: 

Носна гъба: Черна.

Муцуна: Силна, със средна дължина; права горна линия на муцуната.

Бърни: Добре прилепнали; черни.

Челюсти/ Зъби: Здрава ножицовидна захапка.  Пълна зъбна формула (без да се взимат под внимание кътници 3 (М3). Допуска се клещовидна захапка.

Очи: Тъмно кафяви, с бадемовидна форма и добре  прилягащи към очните ябълки клепачи. Нито твърде хлътнали в орбитите, нито прекалено изпъкнали. Отпуснатите клепачи са недостатък.

Уши: Средно големи, високо поставени, с триъгълна форма и леко заоблени  ръбове; в състояние на покой  висят плътно до главата; в състояние на възбуда задната част се повдига, а  предната част остава прилепнала до главата. 

 

ШИЯ: Здрава, добре замускулена, със средна дължина. 

 

ТЯЛО: 

Горна линия: Спуска се плавно надолу от врата, за да се слее хармонично с  холката, след което  продължава права и хоризонтална. 

Гръб: Здрав, прав и равен. 

Поясница: Широка и силна; гледана отгоре  малко по-тясна от гърдите. 

Крупа: Леко заоблена. 

Гърди: Широки и дълбоки, стигащи до нивото на лактите; предната част е добре развита;  гръдният кош е възможно  най-изтеглен назад. Напречното му сечение е със закръглен овал. 

Долна линия/корем: Леко повдигната от гърдите към задните крайници. 

 

ОПАШКА: Гъсто окосмена, достига поне до скакателната става; в състояние на покой виси право надолу; при движение се повдига до линията на гърба или малко над  нея. 

 

КРАЙНИЦИ: Здрави кости.

 

ПРЕДНИ КРАЙНИЦИ: Гледани отпред, предните крака са прави и успоредни, по-скоро широко поставени. 

Рамо: Косо разположена, дълга и здрава раменна лопатка, оформяща не твърде отворен ъгъл с  раменната кост; добре прилягаща към гръдния кош и силно замускулена. 

Раменна кост: Дълга, косо поставена.

Лакътна става: Добре прилягаща към тялото, без да е обърната нито навътре, нито навън. 

Подрамо: Здраво и право.

Метакарпуси: Гледани отстрани са почти отвесни, здрави; гледани отпред са в права линия с подрамото.

Лапи: Къси и закръглени; със събрани и сводести пръсти. Не са обърнати нито навътре, нито навън.

 

ЗАДНИ КРАЙНИЦИ: Гледани отзад са прави и успоредни, не твърде близо един до друг.

Бедро: Дълго, широко, силно и добре замускулено. 

Колянна става: Добре заъглена.

Подбедрица: Дълга и косо поставена.

Скакателна става: Здрава, добре заъглена. 

Метатарзуси: Поставени почти вертикално. Пети/шести пръсти трябва да бъдат отстранявани, с изключение на страните, в които това е забранено със закон. 

Лапи: Не толкова сводести, колкото предните; не са обърнати нито навътре, нито навън. 

 

ПОХОДКА/ ДВИЖЕНИЕ: Стабилно и балансирано движение във всеки вид ход, покриващо голяма повърхност; свободен, широк разкрач на предните крайници, с добро оттласкване от задните; в тръс, гледани отпред и отзад, крайниците се движат в права линия.

 

КОЗИНА:

 

КОСМЕНО ПОКРИТИЕ: Косъмът е дълъг, лъскав, прав или леко вълнист.

 

ОЦВЕТЯВАНЕ: Основният цвят е блестящо черен, с наситени  червено- кафяви петна на бузите, над очите, на четирите лапи и на гърдите и с бели петна, както следва: 

Чисто бяло симетрично петно на главата, което се спуска от челото и се разширява от двете страни на муцуната достигайки до носа; в горната част не трябва да достига до червено-кафявите петна над очите, а в долната да не се простира отвъд ъглите на устата.

Умерено широко, непрекъснато бяло петно на гърлото и гърдите. 

Желателно: бели лапи, бял връх на опашката.

Допустимо: Малко бяло петно на задната част на врата и около ануса. 

 

ГОЛЕМИНА:

Височина при холката: 

мъжки кучета: 64-70 см,

идеална височина: 66-68 см.

женски кучета: 58-66 см,

идеална височина: 60-63 см.

 

НЕДОСТАТЪЦИ: Всяко отклонение от изброените горе точки трябва да се  разглежда като недостатък и се наказва пропорционално на степента му и на влиянието му върху здравето и благосъстоянието на кучето.

Неуверено поведение.

Крехка костна структура.

Неравно разположени резци, при положение, че захапката остава коректна. 

Липса на други зъби, освен два PM1 (предкътници 1); M3 (кътници 3) не се взимат предвид. 

Козина:

            - Отчетливо къдрава космена покривка.

            - Недостатъци в оцветяването: 

            - Липса на бяло на главата.

            - Твърде широка бяла линия на челото и/или бяло, което се простира значително отвъд ъглите                                на устата.  

            - Бяла яка.

            - Голямо бяло петно на задната част на врата (диаметър по-голям от максимално допустимия – 6 см). 

            - Бяло петно около ануса (максимална големина – 6 см). 

            - Бели петна на предните лапи,  отчетливо надвишаващи средата на метакарпуса („ботуши”). 

            - Силно асиметрично бяло оцветяване на главата и/или гърдите. 

            - Черни точки или черти в бялото на гърдите. 

            - „Мръсно” бяло (с наситени пигментни петна).

            - Черен цвят с кафяви или червеникави оттенъци.

 

ДИСКВАЛИФИЦИРАЩИ НЕДОСТАТЪЦИ:

Агресивно, страхливо или неспокойно куче.

Разцепен (двоен) нос.

Прогнатизъм /горен, долен/, изкривена челюст.

Едно или две сини очи (пъстро око).

Ентропион (обръщане на клепача навътре към очната ябълка), ектропион (обръщане на клепача навън). 

Пречупена или навита (пръстеновидна) опашка. 

Къса козина, двойно космено покритие. 

Оцветяване, различно от трицветно.

Основен цвят, различен от черен.

 

 

Всяко куче, което ясно показва физически или поведенчески аномалии трябва да бъде дисквалифицирано. 

 

Внимание : Мъжките кучета трябва да имат два видимо нормални тестиса, напълно спуснати в скротума.