Голямо швейцарско пастирско куче

Голямо швейцарски пастирско куче - стандарт

FCI-Standard N°  58   /  05. 05. 2003 / BG

(Grosser Schweizer Sennenhund)

 

ПРОИЗХОД: Швейцария.

 

ДАТА НА ПУБЛИКУВАНЕ НА ОРИГИНАЛНИЯ ВАЛИДЕН СТАНДАРТ: 25.03.2003.

 

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: Първоначално куче-пазач и впрегатно куче. В наши дни е също семейно куче и куче за охрана. 

 

КЛАСИФИКАЦИЯ НА МФК: II група-пинчери,шнауцери,молосоиди и Швейцарски Пастирски кучета.

                                                    Секция 3:  Швейцарски Пастирски кучета.

                                                    Без работен изпит.

 

КРАТЪК ИСТОРИЧЕСКИ ПРЕГЛЕД:  През 1908г., на юбилейната изложба в Лангентал по случай 25 годишнината  от основаването на Швейцарския Киноложки Клуб (ШКК), на големия покровител на Швейцарските пастирски кучета проф. Алберт Хайм са представени  две „късокосмести Бернски пастирски кучета”. Той ги  припознава като представители на  старите, изчезващи големи пастирски кучета или „кучетата на месарите”, чиито предци били широко разпространени в миналото в Европа и които били използвани за охрана, като пастирски и впрегатни кучета. През 1909г. тези кучета са признати от ШКК като отделна порода, регистрирана в том 12 на Швейцарската Племенна Книга. През 1912г. се създава швейцарски клуб Голямо Швейцарско Пастирско куче, чиято цел е да спомага за развитието и чистопородното развъждане на породата. Първият стандарт на породата е публикуван от МФК  на 05.02.1939. В наши дни тези кучета  се развъждат и в други европейски страни и са особено ценени като семейни кучета, заради кроткия си и надежден темперамент. 

 

ОБЩ ВЪНШЕН ВИД:   Здраво, добре замускулено трицветно куче с масивна костна структура. Въпреки размера и теглото си е подвижно и изключително издръжливо . Половият диморфизъм е ясно изразен. 

 

ВАЖНИ ПРОПОРЦИИ :

•Дължина на тялото (измерена от рамото до крупата) към височина при холката= 10 : 9.

•Дълбочина на гърдите към височина при холката=  1 : 2.

•Дължина на черепа към дължина на муцуната=   1 : 1.

•Ширина на черепа към  ширина на муцуната =   2 : 1.

 

ПОВЕДЕНИЕ/ ТЕМПЕРАМЕНТ: Самоуверено, бдително, внимателно и безстрашно в ситуации от ежедневието. Добронамерено и  много привързано към стопаните си. Уверено с непознати. С умерен темперамент. 

 

ГЛАВА: Съответстваща на тялото, силна, но не  тежка . Мъжките кучета имат  по-масивни глави от женските. 

 

ЧЕРЕПНА ОБЛАСТ

Череп: Широк и плосък. Срединната челна бразда започва от стопа и постепенно изчезва към върха на черепа.   

Стоп: Слабо изразен. 

 

ЛИЦЕВА ЧАСТ

Носна гъба: Черна.

Муцуна: Силна, по-дълга, отколкото дълбока. Гледана отгоре или отстрани не трябва да е остра. Права горна линия на муцуната, без срединна бразда.

Бърни: Слабо изразени, добре   прилепнали. Черни. Не увиснали.

Челюсти/Зъби: Силни челюсти; пълна, здрава и правилна ножицовидна захапка. Липсата на два зъба (предкътник 1 (Р1) и/ или предкътник 2(Р2)) се допуска. Липсата на  кътници 3 (M3) не се взима под внимание.  

Очи: Средно големи, с бадемовидна форма, нито твърде хлътнали в орбитите, нито прекалено изпъкнали. Лешниково до кестеняво  кафяви, будни, с приятелско изражение. Клепачите са плътно прилягащи към очните ябълки, с тъмни ръбове.

Уши: Средно големи, с триъгълна форма, поставени достатъчно високо. При покой висят плоски плътно до бузите, но се насочват напред, когато кучето внимава. Добре покрити с козина, както отвън, така и отвътре по края им. 

 

ШИЯ: Здрава, замускулена, по-скоро набита.  Без увиснала кожа на гушата. 

 

ТЯЛО: Дължината надвишава с малко височината при холката. 

Гръб: Средно дълъг, силен и прав. 

Поясница: Широка и добре замускулена. 

Крупа: Дълга и широка, леко скосена в елегантна заобленост. Никога повдигната (по-висока от холката) или рязко смъкната. 

Гърди: Мощни, широки, стигат до нивото на лактите. В напречно сечение, гръдният кош е със закръглен овал, нито плосък, нито  бъчвовиден. Стерналната област е силно развита.

Корем и долна линия: Коремът и слабините са леко повдигнати. 

 

ОПАШКА: Поставена като хармонично продължение на крупата, относително тежка и стигаща до скакателната става. При покой виси; при бдителност и движение се носи по-високо и леко извита нагоре, но никога навита на кръг или над гърба. 

 

КРАЙНИЦИ 

 

ПРЕДНИ КРАЙНИЦИ: Гледани отпред са прави и успоредни, поставени по-скоро широко. 

Рамо: Раменната лопатка е дълга, здрава, косо поставена, добре прилягаща към тялото и добре замускулена, оформяща не твърде тъп ъгъл с раменната кост.  

Подрамо: Отвесно, с масивни кости.

Метакарпуси: Силни, гледани отпред са прави, като продължение на подрамото; гледани отстрани са почти вертикални. 

 

ЗАДНИ КРАЙНИЦИ: Гледани отзад са прави и не твърде близко поставени. Метатарзусите и лапите не са обърнати нито навътре, нито навън. Пети/ шести пръсти трябва да бъдат отстранявани, с изключение на страните, където това е забранено със закон. 

Бедро: Достатъчно дълго, широко, здраво и добре замускулено. 

Колянна става: Оформя отчетливо тъп ъгъл.

Подбедрица: Относително дълга. 

Скакателна става: Здрава и добре заъглена. 

 

ЛАПИ: Здрави, насочени право напред, с добре събрани, сводести пръсти и здрави нокти. 

 

ПОХОДКА/ ДВИЖЕНИЕ: Свободно и балансирано движение при всеки вид ход. Широк разкрач на предните крайници с енергично оттласкване от задните. В тръс, гледани отпред и отзад, крайниците се движат успоредно на срединната равнина на тялото.

 

КОЗИНА 

 

КОСМЕНО ПОКРИТИЕ : Двойно космено покритие, състоящо се от дебел външен слой със средна дължина и гъст подкосъм. Подкосъмът е колкото е възможно по-тъмно сив до черен. Допуска се къс горен слой при наличие на подкосъм. 

 

ОЦВЕТЯВАНЕ: Типична трицветна окраска. Основният цвят е черен със симетрични червено-кафяви и бели петна. Червено-кафявите са разположени между черното и бялото оцветяване на бузите, над очите, от вътрешната страна на ушите, от двете страни на гърдите, на четирите лапи и под опашката. Белите петна са на главата (на челото и муцуната), на гърлото и гърдите (непрекъснато петно), на лапите и на върха на опашката.  Между бялата линия на челото и червено-кафявите петна над очите трябва да остава тясна ивица черно. Допускат се бяло петно на задната част на врата и бяла яка. 

 

ГОЛЕМИНА

Височина при холката за мъжки:65 – 72 см,

Височина при холката за женски:60 – 68 см.

 

НЕДОСТАТЪЦИ: Всяко отклонение от изброените горе точки трябва да се разглежда като недостатък и се наказва пропорционално на степента му и на влиянието му върху здравето и благосъстоянието на кучето.

•Несигурно поведение.

•Липса на други зъби, освен два PM1 и/или PM2 (предкътник 1 или  предкътник 2). M3 (кътници 3) не се взимат предвид. Клещовидна захапка.  

•Светли очи. Клепачи, които не прилягат отлично към очните ябълки. 

Козина: Прозиращ жълто-кафяв или светло сив подкосъм.

  Неясни или размити цветове. 

•Грешки в оцветяването: 

-Липса на бяло по главата; твърде широка бяла линия на челото. 

-Бяло оцветяване на муцуната, което се простира значително отвъд ъглите на устата. 

-Бели „ботуши” - бяло оцветяване на лапите, което надхвърля нивото на китката или скакателната става. 

-Отчетливо асиметрично оцветяване. 

 

ЕЛИМИНИРАЩИ НЕДОСТАТЪЦИ

•Сериозни недостатъци на характера (страх, агресивност). 

•Горен или долен прогнатизъм, изкривена челюст.

•Ентропион (обръщане на клепача навътре към очната ябълка), ектропион (обръщане на клепача навън). 

•Едно или две сини очи (пъстро око).

•Къса козина без подкосъм. 

•Дълга козина.

•Оцветяване, различно от трицветно.

•Основен цвят, различен от черен.

 

 

Всяко куче, което ясно показва физически или поведенчески аномалии трябва да бъде дисквалифицирано. 

 

Внимание : Мъжките кучета трябва да имат два видимо нормални тестиса, напълно спуснати в скротума.