Събития

Покана за Общо събрание

18.03.2017

Управителният съвет на Български национален клуб Швейцарски пастирски кучета свиква годишно редовно Общо събрание на 18.03.2017г. от 14:00ч. на адрес: ул. "Люлин планина" № 33, партер (вход откъм ул. "Тунджа").


Събранието ще се проведе при следния ДНЕВЕН РЕД:
 
1. Представяне на нови членове.
2. Отчет за дейността на БНКШПК през 2016г.
3. Финансов отчет на БНКШПК за 2016г.
4. Пплан за дейността на БНКШПК за 2017г.
5. Бюджет на БНКШПК за 2017г.
6. Разни.


При липса на кворум Общото събрание ще се проведе един час по-късно, от 15:00ч., на същата дата, място и при същия дневен ред, независимо от броя на присъстващите.

Ще се радваме да се видим с всички вас!