Събития

Покана за Общо събрание 2018

17.03.2018

Управителният съвет на Български национален клуб Швейцарски пастирски кучета свиква годишно редовно Общо събрание на 17.03.2018г. от 17:00ч. на адрес: ул. "Люлин планина" № 33, партер (вход откъм ул. "Тунджа").


Събранието ще се проведе при следния ДНЕВЕН РЕД:
 
1. Представяне на нови членове.
2. Отчет за дейността на БНКШПК през 2017г.
3. Финансов отчет на БНКШПК за 2017г.
4. План за дейността на БНКШПК за 2018г.
5. Обсъждане на предложения за нов размер на членския внос.
6. Бюджет на БНКШПК за 2018г.
7. Разни.


При липса на кворум Общото събрание ще се проведе един час по-късно, от 18:00ч., на същата дата, място и при същия дневен ред, независимо от броя на присъстващите.

Ще се радваме да се видим с всички вас!