Стани член

Всеки любител на породите бернско пастирско куче, голямо швейцарско пастирско куче, апенцелер или ентлебухер е добре дошъл в клуба, независимо дали притежава такова куче и дали то е с родословие или не. Единствено условие е да се ангажира със спазването на клубните правилници, устав и етичен кодекс.

 

 

 

 

Как да стана член на БНКШПК?

Запознавате се с устава, етичния кодексразвъдния правилник и анекса към него.

Ако не сте съгласни с тях, спирате дотук.

Ако нещо не Ви е ясно, свързвате се с нас.

Ако всичко Ви изглежда наред, попълвате формата за членство на настоящата страница или изпращате молба до sennenhundclub.bg@gmail.com с Вашите имена, адрес, телефон и информация за притежаваните от Вас швейцарски пастирски кучета (ако притежавате такива). В случай, че кучетата имат документ за произход (родословие), прилагате го.

Когато получим Вашата молба, ще задвижим процедурата по приемането Ви за редовен член на клуба и ще се свържем с Вас за подробности.

 

 

Защо да стана член на БНКШПК?

БНКШПК е единсвеният орган, който има право да издава легитимни родословия на кучетата от породите бернско пастирско куче, голямо швейцарско пастирско куче, апенцелер или ентлебухер.

Клубът ще ви съдейства при търсене и избор на кученце.

От клуба можете да получите съвети за отглеждането и обучението на Вашето куче, както и насока към специалист при нужда. 

Клубът разполага със специализирана литература, която ще можете да ползвате.

В клуба ще намерите приятели и съмишленици, с които можете да си говорите колкото искате за любимите кучета без риск да Ви обявят за луд.

Членовете на БНКШПК ползват значителни отстъпки от таксите за киноложки събития, организирани от клуба и БРФК, при пазаруване в избрани онлайн магазини, при изследвания за тазобедрена и лакътна дисплазии в референтни клиники, при генетични изследвания в лаборатории в чужбина, при обучение на кучета при препоръчани специалисти и плащат по-малък данък в общината.

 

 

Годишен членски внос - 50лв. (новите членове заплащат еднократна встъпителна вноска в размер на 50лв.)

 

 

 

 


Молба за членство:

Декларирам, че ще спазвам Устава, правилниците и етичния кодекс на клуба, БРФК и МФК