Документи

Устав

Членовете на Сдружението се ръководят от действащото законодателство, Уставите, Правилниците и другите  нормативни документи и разпоредби на Българската Републиканска Федерация по Кинология (БРФК), Международната Федерация по Кинология (МФК) и Български Национален Клуб „Швейцарски пастирски кучета"(БНК ШПК), които приемат като свое легитимно върховенство.    

Виж повече

Етичен кодекс

Настоящият Етичен кодекс има за цел да даде основни насоки за етично поведение, които следва да бъдат приети и спазвани от всеки член на БНК ШПК.                 ВСЕКИ ЧЛЕН НА БНКШПК се ангажира: Да се ръководи от законите на страната и да спазва стриктно уставите и правилниците на Българската републиканска феде

Виж повече

Правилник за развъдна дейност

Правилникът за развъдна дейност на клуба постановява правилата за селекция и развъждане на Швейцарските пастирски кучета и цели създаването на здрави и дълголетни кучета, максимално доближаващи се до стандарта на породата си по отношение на екстериор и темперамент.               I. Общи положения Правилникът за развъдна дейн

Виж повече

Анекс към Правилника за развъдна дейност - Тест характер

    Освен невероятна красота, швейцарските пастирски кучета притежават и прекрасен характер. Те са уравновесени, спокойни и дружелюбни, но в същото време - непоколебими защитници на стопаните си в случай на опасност. За да бъдат запазени тези техни качества, БНК ШПК подлага кучетата на тест за характер и не допуска да бъдат развъждани страхливи или агресивни животни.    

Виж повече

Развъдни формуляри

Оттук можете да изтеглите всички формуляри, необходими за развъждането на Вашето куче:                         Бланка за регистрация на име на развъдник - тя се попълва от развъдчика и чрез отговорника по развъдна дейност се подава в БРФК и FCI най-малко 2 месеца преди очакваната дата

Виж повече